logo uthm

Program Sarjana

Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian baik dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf atau kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjana Muda dan pengalaman dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat UTHM.

Program Doktor Falsafah

Ijazah Sarjana dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf, atau kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat, atau sedang mengikuti program Sarjana di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan diperakukan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti dengan persetujuan Senat UTHM.